White tissue paper bat lantern.

White tissue paper bat lantern.